Seikkailu

Seikkailukasvatus

Lystilinnassa haluamme antaa lapsille mahdollisuuden nauttia seikkailusta ja sen tuomasta jännityksestä. Seikkailukasvatuksessa ohjaaja luo lapsille esimerkiksi satuun kietoutuvan seikkailuelämyksen, jossa lapsi on keskeinen toimija. Seikkailu rakennetaan yleensä ulos, vaikkapa metsään tai lähiympäristöön, niin että päästään hetkeksi irtaantumaan tavallisesta arjesta.

Seikkailukasvatuksessa lapset lähtevät mielikuvitusmatkalle, jossa eteen tulee erilaisia ongelmatehtäviä ja yllättäviä pulmia, joita lapsiryhmä lähtee yhdessä ratkaisemaan leikkiä ja hauskanpitoa unohtamatta. Lapsi saa samalla harjoitella sekä fyysisiä, psyykkisiä, että sosiaalisia taitojaan.

Seikkailun tuoksinnassa harjoitellaan ryhmänä toimimista ja sosiaalisia taitoja samalla, kun opitaan asioita luonnosta ja omasta ympäristöstä. Seikkailu ruokkii lapsen mielikuvitusta ja lapsi saa mahdollisuuden tutustua itseensä, muihin lapsiin, aikuisiin sekä ympäristöönsä uudella tavalla.

Seikkailukasvatuksen tarkoituksena on luoda lapselle monipuolisesti onnistumisen kokemuksia, ja sitä kautta tuottaa lapselle iloa ja vahvistaa lapsen itsetuntoa.


Metsämörritoiminta

Lystilinnassa Metsämörritoimintaa toteuttavat Suomen Ladun metsämörrikoulutuksen saaneet metsämörri-ohjaajat. Metsämörri on metsässä asuva satuhahmo, joka on kaikkien eläinten ja lasten ystävä. Metsämörri kertoo lapsille metsästä ja luonnosta sekä opettaa lapsia kohtelemaan varoen kaikkea elollista, jotta luontoa ei roskattaisi ja eläimet viihtyisivät luonnossa.

Metsämörriin liittyvien mielikuvitusleikkien avulla ohjaajien on helppo tehdä metsästä ja luonnosta lapsille jännittävä seikkailu. Metsässä on piilopaikkoja, mielenkiintoisia ääniä ja jännittäviä tuoksuja. Nämä asiat Metsämörri haluaa jakaa lasten kanssa. Lasten mielikuvitus on rajaton ja luonto tarjoaa sille oivallisia virikkeitä. Kun viihdytään yhdessä ja tutkitaan luontoa ja sen ilmiöitä, oppiminen tapahtuu helposti. Metsästä löytyy luonnon oma jumppasali, sen parempaa paikkaa liikkumiseen ja tietojen hankkimiseen ei ole. Metsämörri tuo luonnon lähelle lapsia ja opettaa lapsia arvostamaan ja kunnioittamaan sitä.

Metsämörriretkillä käyvät Lystilinnan yli 3 -vuotiaat lapset.

Liikuntaleikkikoulu

Liikuntaleikkikoulu on 3 – 6 –vuotiaiden lasten monipuolinen, lapsilähtöinen liikuntaohjelma. Yli 3 -vuotiaat Lystilinnan lapset käyvät Liikuntaleikkikoulussa läheisessä Raahelassa. Alle 3 -vuotiaille pidetään sillä välin omaa jumppaa päiväkodilla.

Liikuntaleikkikoulua Lystilinnassa pitävät Nuoren Suomen Liikuntaleikkikouluohjaaja-koulutuksen käyneet aikuiset. Liikuntaleikkikoulussa lähdetään liikkeelle lapsen kehityksestä, liikunnan tulee olla lasta varten. Liikuntaleikkikoulun päätarkoituksena on tukea jokaisen lapsen yksilöllistä ja kokonaisvaltaista kehitystä hänen omista lähtökohdistaan. Pienten lasten liikuntakasvatuksen ytimenä on lapsen oma keho. Kehon tunteminen ja hallinta sekä perusliikkeet ovat päiväkotiliikunnan keskeiset sisällöt.

Liikuntaleikkikoulu tukee lapsen monipuolista kehittymistä niin liikunnan, tunne-elämän kuin sosiaalisuudenkin alueella. Liikunta on väline lapsen kasvun tukemisessa ja Liikuntaleikkikoulu tarjoaa lapselle kehittäviä elämyksiä ja liikunnan iloa.


Selaimesi ei pysty näyttämään facebook-upotusta.

Päiväkoti Lystilinnan facebook-sivu