Seikkailu

Seikkailukasvatus

Lystilinnassa haluamme antaa lapsille mahdollisuuden nauttia seikkailusta ja sen tuomasta jännityksestä. Seikkailukasvatuksessa ohjaaja luo lapsille esimerkiksi satuun kietoutuvan seikkailuelämyksen, jossa lapsi on keskeinen toimija. Seikkailu rakennetaan yleensä ulos, vaikkapa metsään tai lähiympäristöön, niin että päästään hetkeksi irtaantumaan tavallisesta arjesta.

Seikkailukasvatuksessa lapset lähtevät mielikuvitusmatkalle, jossa eteen tulee erilaisia ongelmatehtäviä ja yllättäviä pulmia, joita lapsiryhmä lähtee yhdessä ratkaisemaan leikkiä ja hauskanpitoa unohtamatta. Lapsi saa samalla harjoitella sekä fyysisiä, psyykkisiä, että sosiaalisia taitojaan.

Seikkailun tuoksinnassa harjoitellaan ryhmänä toimimista ja sosiaalisia taitoja samalla, kun opitaan asioita luonnosta ja omasta ympäristöstä. Seikkailu ruokkii lapsen mielikuvitusta ja lapsi saa mahdollisuuden tutustua itseensä, muihin lapsiin, aikuisiin sekä ympäristöönsä uudella tavalla.

Seikkailukasvatuksen tarkoituksena on luoda lapselle monipuolisesti onnistumisen kokemuksia, ja sitä kautta tuottaa lapselle iloa ja vahvistaa lapsen itsetuntoa.


Metsämörritoiminta

Lystilinnassa Metsämörritoimintaa toteuttavat Suomen Ladun metsämörrikoulutuksen saaneet metsämörri-ohjaajat Tiina ja Eija. Metsämörri on metsässä asuva satuhahmo, joka on kaikkien eläinten ja lasten ystävä. Metsämörri kertoo lapsille metsästä ja luonnosta sekä opettaa kohtelemaan varoen kaikkea elollista, jotta luontoa ei roskattaisi ja eläimet viihtyisivät luonnossa.

Metsämörriin liittyvien mielikuvitusleikkien avulla ohjaajien on helppo tehdä metsästä ja luonnosta lapsille jännittävä seikkailu. Metsässä on piilopaikkoja, mielenkiintoisia ääniä ja jännittäviä tuoksuja. Nämä asiat Metsämörri haluaa jakaa lasten kanssa. Lasten mielikuvitus on rajaton ja luonto tarjoaa sille oivallisia virikkeitä. Kun viihdytään yhdessä ja tutkitaan luontoa ja sen ilmiöitä, oppiminen tapahtuu helposti. Metsästä löytyy luonnon oma jumppasali, sen parempaa paikkaa liikkumiseen ja tietojen hankkimiseen ei ole. Metsämörri tuo luonnon lähelle lapsia ja opettaa lapsia arvostamaan ja kunnioittamaan sitä.

Metsämörriretkillä käyvät Lystilinnan yli 3 -vuotiaat lapset, Lystikkäät.


Liikuntaleikkikoulu

Liikuntaleikkikoulu on 3 – 6 –vuotiaiden lasten monipuolinen, lapsilähtöinen liikuntaohjelma. Yli 3 -vuotiaat Lystikkäät käyvät Liikuntaleikkikoulussa läheisessä Raahelassa.

Liikuntaleikkikoulua Lystilinnassa pitävät Nuoren Suomen Liikuntaleikkikouluohjaaja-koulutuksen käyneet aikuiset, Tiina, Anne-Mari ja Milla. Liikuntaleikkikoulussa lähdetään liikkeelle lapsen kehityksestä, liikunnan tulee olla lasta varten. Liikuntaleikkikoulun päätarkoituksena on tukea jokaisen lapsen yksilöllistä ja kokonaisvaltaista kehitystä hänen omista lähtökohdistaan. Pienten lasten liikuntakasvatuksen ytimenä on lapsen oma keho. Kehon tunteminen ja hallinta sekä perusliikkeet ovat päiväkotiliikunnan keskeiset sisällöt.

Liikuntaleikkikoulu tukee lapsen monipuolista kehittymistä niin liikunnan, tunne-elämän kuin sosiaalisuudenkin alueella. Liikunta on väline lapsen kasvun tukemisessa ja Liikuntaleikkikoulu tarjoaa lapselle kehittäviä elämyksiä ja liikunnan iloa.


Vekaravipellys

Vekaravipellys on Nuoren Suomen järjestämä, lasten liikuntaan keskittyvä koulutus, joka on suunnattu alle kolmevuotiaille lapsille. Lystilinnan aikuisista Eija on kouluttautunut ohjaamaan Vekaravipellystä. Touhukkaat vipeltävät päiväkodilla aina Lystikkäiden ollessa Liikuntaleikkikoulussa Raahelassa.

Ensimmäisen kolmen vuoden aikana lapsi omaksuu eniten uusia taitoja, sillä tällöin he elävät aisti- ja liiketoimintojen kehittymisen aikaa. Lapsi oppii ainoastaan, kun hän saa itse liikkua ja tutkia, ja siksi onkin tärkeää, että hän ottaa kehonsa ja ympäristönsä haltuun askel askeleelta.

Pienten lasten liikunnassa on tärkeää, että lapsi saa käyttää koko kehoaan. Olemmekin Vekaravipellyksessä lähteneet liikkeelle kehontuntemuksesta ja -hallinnasta. Yhteisien Vekaravipellys-tuokioiden lisäksi me Lystilinnassa kannustamme ja mahdollistamme pienempienkin omaehtoisen liikkumisen eri ympäristöissä päivittäin; liikunnan ilo kuuluu myös kaikista pienimmillekin!