Arvojamme

Haluamme Lystilinnassa tarjota laadukasta ja lapsilähtöistä varhaiskasvatusta kodinomaisessa ja lämminhenkisessä hoitoympäristössä. Pieni päiväkotimme takaa sen, että lapsi tulee joka päivä nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään.

Huomioimme lasten toiveet ja mielipiteet niin toiminnan suunnittelussa, kuin käytännön arjen pyörittämisessäkin. Välillä pidämme ”lasten päiviä” tai ”lasten viikkoja”, jolloin lapset saavat esittää toiveitaan kaikkeen toimintaan. Kahden viikon välein pidämme päiväkodissa lastenkokouksen, jossa lapset saavat tuoda esille omia toiveitaan ja ideoitaan, ja ne otetaan huomioon toimintaa suunnitellessa. Havainnoimme jatkuvasti myös lasten sanattomia viestejä ja muutamme toimintaa niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin juuri kyseistä lapsiryhmää. Jokaiselle lapselle nimetään lisäksi omahoitaja, joka huolehtii lapsen hoitoon sopeuttamisesta ja on erityisen perehtynyt kyseisen lapsen ja perheen asioihin. Lastentarhanopettaja käy yhdessä lapsen vanhempien kanssa varhaiskasvatuskeskustelun, jossa jutellaan lapsen sen hetkisestä tilanteesta ja tehdään samalla lapsesta varhaiskasvatussuunnitelma. Jatkossa suunnitelmaa päivitetään yhdessä noin kerran toimintakaudessa tai tarvittaessa useamminkin.

Avoin ja ehdottoman luottamuksellinen yhteistyö vanhempien kanssa tukee lapsen kasvua ja kehitystä ja antaa vanhemmille tunteen siitä, että lapsi on hyvässä hoidossa. Otamme lapset aamuisin vastaan sylin kautta lapsen näin halutessa, jotta hoitopäivä lähtee mukavasti käyntiin tutun aikuisen kanssa. Pyrimme siihen, että aina on aikaa jutella ja vaihtaa kuulumisia myös vanhempien kanssa. Iltapäivisin sanomme lapsille heipat kädestä pitäen, mikä on sekä lapsille, että aikuisille selkeä päätös lapsen hoitopäivälle.

Pidämme Lystilinnassa tärkeänä sitä, että sisarukset saavat olla samassa ryhmässä ja saavat näin varsinkin aluksi turvaa toisistaan. Sisarusryhmissä lapset oppivat lisäksi tulemaan toimeen kaikenikäisten lasten kanssa ja pienet mallioppivat luonnostaan isommilta. Lystilinnassa tehdään toki myös ikätason mukaisia juttuja niin, että esimerkiksi molempien osastojen yli 3 -vuotiaat menevät yhdessä liikkariin tai KiddieJamiin ja pienemmille järjestetään sillä välin heidän ikätasoonsa sopivia lyhyempiä tuokioita.

Lystilinnan arjessa järjestetään paljon pienryhmätoimintaa, joka myöskin osaltaan mahdollistaa jokaisen lapsen yksilöllisen huomioimisen ja tarkemman havainnoinnin. Vaihtuvissa pienryhmissä lapset oppivat toimimaan kaikkien lasten kanssa, eikä leikkikaveriksi aina valikoidu se parhain kaveri. Lisäksi pienryhmätoiminta rauhoittaa kokonaisvaltaisesti päiväkodin arkea tuoden samalla ujoimmillekin lapsille mahdollisuuden tuoda itseään julki.