Ilmaisutaito

Draamakasvatus

Lapset harjoittelevat draaman tuottamista jo luonnostaan leikkiessään ja luodessaan leikin sisällä itselleen rooleja ja toimintaympäristöjä. Draamakasvatuksessa aikuinen ja lapset luovat yhdessä mielikuvitusympäristön, jossa voidaan kokeilla erilaisia rooleja ja toimintatapoja. Draamakasvatuksessa aikuinen ohjaa lapsia kohti uusia oivalluksia ja huolehtii siitä, että draamatuokio palvelee juuri kyseistä lapsiryhmää. Lapsi voi tietyssä roolissa ollessaan turvallisesti harjoitella sellaisia käyttäytymis- ja toimintatapoja, jotka eivät välttämättä tosielämässä ole hänelle luonteenomaisia tai edes mahdollisia. Ei kukaan välttämättä tosielämässä pääse koskaan kokeilemaan miltä tuntuisi vaikkapa muuttaa vieraaseen maahan ja kulttuuriin tai millaista olisi elää sokeana lapsena. Kiusaamista ja leikistä ulosjättämistä käsitellessä voidaan tilannetta käsitellä sekä kiusaajan että kiusatun näkökulmasta ja lopuksi yhdessä jutella, miltä kumpainenkin rooli tuntui.

Draamakasvatus innostaa lasta monipuoliseen itseilmaisuun, rohkaisee lasta esiintymään sekä yksin että ryhmässä ja se auttaa lasta ymmärtämään itseään ja ympäröivää maailmaa. Draama ruokkii lapsen mielikuvitusta, kasvattaa sanavarastoa ja lisää itsetuntemuksen lisäksi itseluottamusta. Samalla lapsi harjoittelee myös toisten tunteiden tunnistamista ja kannustaa ryhmänä toimimiseen. Musiikki, puvustus, lorut, laulut ja lavastus tekevät tuokiosta entistä elämyksellisemmän kokonaisuuden.


Musiikki

Musiikki on tärkeä elementti päiväkotimme toiminnassa. Pidämme säännöllisesti ohjattuja musiikkituokioita, joissa tutustumme lauluihin, loruihin, laululeikkeihin, rytmin perusteisiin, soittimiin ja musiikin kuuntelemiseen. Musiikkituokiot ovat yleensä ryhmän yhteisiä tuokioita, joissa lapsi saakin hyviä kokemuksia siitä, millaista on musisoida, laulaa, tanssia ja kuunnella musiikkia yhdessä.

Musiikkikasvatuksessa pyrimme herättämään lapsessa innostuksen musiikkiin ja luoda lapselle tunteen siitä, että jokainen osaa laulaa, tanssia, soittaa ja eläytyä musiikkiin. Pyrkimyksenä on herättää innostus musiikkia kohtaan ja antaa jokaisen lapsen osallistua musiikin tuottamiseen omilla taidoillaan ja oman halunsa mukaan. Musiikki kuuluu kaikille 😊


Kädentaidot

Lystilinnan lapset harjoittelevat kädentaitojaan joka viikko. Piirrämme, väritämme, maalaamme, askartelemme, leivomme, muovailemme ja teemme käsitöitä. Tärkeintä on innostaa lasta ilmaisemaan itseään käsillään mahdollisimman monipuolisesti, omista lähtökohdistaan ja kiinnostuksen kohteistaan käsin. Samalla erilaiset tekniikat ja materiaalit tulevat tutuiksi, ja kynän ja saksien käyttö vakiintuu. Lapsille luodaan mahdollisuuksia piirtää, muovailla, väritellä ja askarrella myös omaan tahtiinsa vapaan leikin ohessa ilman varsinaista ohjeistusta. Työt totta kai asetetaan esille kaikkien ihailtavaksi 😊


KiddieJam

KiddieJam on Oulun ammattikorkeakoulun rekisteröimä tuotemerkki, jonka tarkoituksena on tutustuttaa tanssioppilaita eri tanssilajiperheiden maailmaan unohtamatta lasten tarvetta leikkiä ja oppia asioita luovuuden kautta. Päiväkoti Lystilinnan työntekijöistä Anne-Mari on suorittanut talvella 2017 perusohjaaja -koulutuksen, josta sai materiaalia baletin, showtanssin, discotanssin ja lattarien ohjaamiseen.

Tanssitunnin rakenne voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

  • - Alkurutiini, jossa käydään läpi läsnäolijat esimerkiksi pienen leikin tai lorun kautta
  • - Alkulämmittely, joka voi olla esimerkiksi luovaa liikkumista musiikin tahdissa tai musiikkiin perustuva liikuntaleikki
  • - Tekniikkaosio, jossa perehdytään tietyn tanssilajin askelkuvioihin
  • - Luova osio, jossa lapset saavat käsitellä tunnin teemaa omalla tavallaan esimerkiksi liikunnallisen musiikkiin perustuvan mielikuvitusmatkan avulla
  • - Tanssisarja, jossa aiemmin harjoiteltuja askelkuvioita yhdistetään varsinaiseksi tanssiksi
  • - Loppurutiini, jossa rauhoitutaan esimerkiksi rauhoittavan leikin tai rentouksen avulla ja sanotaan yhteiset loppukiitokset

Lystilinnan yli 3 -vuotiaat käyvät KiddieJam-tunnilla Raahelan salissa. Alle 3-vuotiaille pidetään myös kerran kuukaudessa omaa helpotettua KiddieJamia päiväkodilla. Yksi tanssitunti kestää noin 45 minuuttia.

Tärkeintä tanssitunneilla on nauttia musiikista ja nauttia tanssista, hauskanpitoa unohtamatta! Tunneista ei ole tarkoitus tehdä liian haastavia, vaan tuoda pikkuhiljaa tutuksi tulleeseen perusrakenteeseen uusia elementtejä sitä mukaa, kun lapset ovat niitä valmiita vastaanottamaan.


Askeleittain-ohjelma

Lystilinnassa on käytössä Askeleittain-opetusohjelma, jonka avulla lasten kanssa opetellaan empatiataitoja, itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tunteiden säätelyä. Ohjelman keskeiset sisältöalueet ovat taito tunnistaa ja ymmärtää omia ja toisten tunteita, taito pysähtyä, ajatella ja valita paras ratkaisu ongelmaan sekä ärtymyksen, kiukun ja vihan tunteiden säätely ilman aggressiota.

Askeleittain-tuokioilla käytetään apuna mm. Etana- ja Pentu-käsinukkeja, tilannekuvia, tunnekortteja, lauluja, leikkejä ja satuja.Tuokiot ovat pääosin suunnattuja yli 3-vuotiaille lapsille, vaikkakin osia tuokioista voidaan soveltaa myös pienempien kanssa.

Lystilinnan aikuisista Askeleittain-tuokioita pitävät Anne-Mari ja Jenni.


Mediakasvatus

Mediakasvatus näkyy päiväkodissamme monessa eri yhteydessä. Se on olennainen osa nykypäivän yhteiskuntaa ja kaikkien päiväkotien arkea. Mediaa tulee mukaan lasten leikkeihin esim. elokuvista ja lasten- ohjelmista, niin myös meillä. Olemme käyttäneet lasten kanssa mm. tablettia monella eri tuokiolla, tietokonetta ja sanomalehtiä. Lapset ovatkin hyvin kiinnostuneita toimimaan eri mediakasvatus-asioiden äärellä.

Se mitä lasten kanssa opettelemme, on medialukutaito, eli se mikä on totta ja mikä väärää mediaa. Käytämme lasten kanssa vain turvallisia lähteitä.